• :
  • :
Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Giáo dục & Đào tạo Phù Cát
  • Thủ tục giải quyết đề nghị điều chỉnh hộ tịch trên văn bằng tốt nghiệp (trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ tịch theo đúng qui định pháp luật)