STTQuận/HuyệnTên trườngTên đăng nhậpMật khẩu
1Huyện Phù CátTrường Mầm non 19/5bdh_mn_195123456aA@
2Huyện Phù CátTrường MG Cát Minhbdh_mn_catminh123456aA@
3Huyện Phù CátTrường Tiểu Học Cát Tiếnbdh_th_cattien123456aA@
4Huyện Phù CátTrường Tiểu Học Số 2 Cát Tườngbdh_th_so2cattuong123456aA@
5Huyện Phù CátTrường Tiểu Học Số 3 Cát Tườngbdh_th_so3cattuong123456aA@
6Huyện Phù CátTrường Mẫu Giáo Cát Tânbdh_mn_cattan123456aA@
7Huyện Phù CátTiểu học số 1 Cát Tânbdh_th_so1cattan123456aA@
8Huyện Phù CátTrường Tiểu Học Số1 Ngô Mâybdh_th_so1ngomay123456aA@
9Huyện Phù CátTrường Tiểu Học Số 1 Cát Tườngbdh_th_so1cattuong123456aA@
10Huyện Phù CátTrường Tiểu Học Cát Nhơnbdh_th_so2catnhon123456aA@
11Huyện Phù CátTrường MG Cát Khánhbdh_mn_catkhanh123456aA@
12Huyện Phù CátTrườngMG Cát Hanhbdh_mn_cathanh123456aA@
13Huyện Phù CátTrường TIỂU HỌC SỐ 1 CÁT TRINHbdh_th_so1cattrinh123456aA@
14Huyện Phù CátTrường MG Cát Tiếnbdh_mn_cattien123456aA@
15Huyện Phù CátTrường TH Số 2 Cát Hanhbdh_th_so2cathanh123456aA@
16Huyện Phù CátTrường MG Cát Chánhbdh_mn_catchanh123456aA@
17Huyện Phù CátTrường TH Cát Hiệpbdh_th_cathiep123456aA@
18Huyện Phù CátTrường MG Cát Thắngbdh_mn_catthang123456aA@
19Huyện Phù CátTrường Tiểu Học Cát Thắngbdh_th_so1catthang123456aA@
20Huyện Phù CátTrường MG Cát Lâmbdh_mn_catlam123456aA@
21Huyện Phù CátTrường MG Cát Tườngbdh_mn_cattuong123456aA@
23Huyện Phù CátTrường TH Số 2 Ngô Mâybdh_th_so2ngomay123456aA@
24Huyện Phù CátTrường TH Số 2 Cát Trinhbdh_th_so2cattrinh123456aA@
25Huyện Phù CátTrường TH Số 2 Cát Tânbdh_th_so2cattan123456aA@
27Huyện Phù CátTrường MG Cát Hảibdh_mn_cathai123456aA@
28Huyện Phù CátTrường MG Cát Thànhbdh_mn_catthanh123456aA@
29Huyện Phù CátTrường MG Cát Tàibdh_mn_cattai123456aA@
30Huyện Phù CátTrường MG Cát Hiệpbdh_mn_cathiep123456aA@
31Huyện Phù CátTrường MG Ngô Mâybdh_mn_ngomay2123456aA@
32Huyện Phù CátTrường MG Cát Nhơnbdh_mn_catnhon123456aA@
33Huyện Phù CátTrường MG Cát Hưngbdh_mn_cathung123456aA@
34Huyện Phù CátTrường TH Số 2 Cát Khánhbdh_th_so2catkhanh123456aA@
35Huyện Phù CátTrường TH Số 1 Cát Hanhbdh_th_so1cathanh123456aA@
37Huyện Phù CátTrường TH Cát Hưngbdh_th_cathung123456aA@
38Huyện Phù CátTrường TH Cát Lâmbdh_th_catlam123456aA@
40Huyện Phù CátTRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT TÀIbdh_th_so1cattai123456aA@
41Huyện Phù CátTrường MG Cát Sơnbdh_mn_catson123456aA@
42Huyện Phù CátTrường TH Cát Sơnbdh_th_catson123456aA@
43Huyện Phù CátTrường TH S2 Cát Minhbdh_th_so2catminh123456aA@
45Huyện Phù CátTrường TH Số 1 Cát Khánhbdh_th_so1catkhanh123456aA@
46Huyện Phù CátTrường TH Cát Chánhbdh_th_catchanh123456aA@
47Huyện Phù CátTrường TH Số 1 Cát Minhbdh_th_so1catminh123456aA@
48Huyện Phù CátTrường TH Cát Hảibdh_th_cathai123456aA@
49Huyện Phù CátTrường TH Cát Thànhbdh_th_catthanh123456aA@