• :
  • :
Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Giáo dục & Đào tạo Phù Cát
Ngày ban hành:
22/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ vị trí lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Sở GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc

Ngày ban hành:
03/11/2017
Ngày hiệu lực:
03/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực